[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Correu gratuït i lliurePostfix
Aquí com configurar-ho: http://www.gentoo.org/doc/en/virt-mail-howto.xml

2012/5/13 xavi <xavier.llistes@gmail.com>
Hola,
després de llegir-me les polítiques de Google m'estic plantejant de buscar alguna alternativa gratuïta correu.
Coneixeu algun servidor de correu gratuït amb el qual pugui estar tranquil pel que fa la privacitat?
Salut,
Xavi


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Archive: 4FB00C2B.8090801@gmail.com" target="_blank">http://lists.debian.org/4FB00C2B.8090801@gmail.com
--
            Marc
              マルク
                  www.crimpa.net
                     Linux user number #432293  -- http://counter.li.org/

Reply to: