[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Muntar disc usb en format NTFS 8-02-2012, 17:04 (+0000); Josep escriu:
> I continuo sense que el Gnome munti les particions nfts, tot i que
> el plugin per Gnome está instal.lat
> 
> Alguna idea?

Segons les meves notes, fan falta els paquets 

udisks
gvfs
ntfs-3g

el hal és obsolet i no fa falta, i de fet és possible que entri en
conflicte amb udisks. El gvfs no estic segur que sigui necessari.

Amb això pots muntar discs usb com a usuari normal amb una ordre de
l'estil

udisks --mount /dev/sdg1

(sempre hi quan estiguis en una sessió de consolekit)

Per altra banda, el que s'encarrega de automuntar discs a Gnome és el
nautilus si no tinc mal entès; jo provaria d'arrencar el nautilus en
una consola i mirar els missatges d'error quan connectes el disc.

-- 
Salut,
Ernest


Reply to: