[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Em podeu recomanar algun hospedatge VPS a espanya o la UE?En la meva opinió, el missatge és off-topic i hagués estat bé venir
etiquetat com a tal en l'assumpte. Si ara se'n desvia la temàtica (de
recomanació d'allotjament a donar a conèixer una aplicació web) jo
crearia un altre fil (etiquetat amb OT o similar).
D'altra banda, si algú pot estar interessat en saber-ne més, sempre et
pot preguntar en privat ;-)

Però bé, és una opinió personal al que preguntes, i no té cap validesa legal ;-)
Al "llunàtic" deixem-lo que parli sol...

On 04/02/2012, Eloi Notario <entfe001@gmail.com> wrote:
> A Dissabte, 4 de febrer de 2012 10:55:16, vàreu escriure:
>> mantinc una aplicació web allà hostatjada <spam>de gestió de projectes
>> sota
>> llicència GPL</spam>
>
> Aclarir que és l'aplicació web la que és GPL, no els projectes que hi són
> gestionats, que poden ser des d'infumables cicles documentals ISO al
> seguiment
> del manteniment d'inventari.
>
> Dic el nom o m'arrisco a acabar dins un cove com certa lluna? :-)
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
> Archive: [🔎] 201202041102.10135.entfe001@gmail.com">http://lists.debian.org/[🔎] 201202041102.10135.entfe001@gmail.com
>
>


-- 
Adrià
adria@esdebian.org


Reply to: