[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ¿Què valores més d'un text literari?On Monday 19 December 2011 09:22:24 La Lluna en un Cove wrote:
> La Lluna en un Cove
> 
> Una petita enquesta sobre literatura:
> ¿Què valores més d'un text literari?

Que sigui al lloc adecuat.

Pots deixar d'enviar aquests correus a la llista de Debian? Gràcies.

-- 

Marc Olivé
Blau Advisors

marc.olive@blauadvisors.com

C/ Molí de Guasch, 10 baixos 1a,
43440 L’Espluga de Francolí (Tarragona)
Tel. +34 977 870 702
Tel i Fax. + 34 977 870 507

www.blauadvisors.com

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: