[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Fwd: Re: xorg + nvidia (el no va mes en sadisme)

-------- Mensaje original --------
Asunto: Re: xorg + nvidia (el no va mes en sadisme)
Fecha: Mon, 21 Nov 2011 14:18:35 +0100
De: Daniel Elias <daniel.elias@gigamail.cat>
Para: cubells <vicent@vcubells.net>


El 20/11/11 13:08, cubells escribió:
>> Daniel Elias <daniel.elias@gigamail.cat>:
>>
>> Ara bé, en el seu dia vaig instal·lar el DraftSight, que funcionava
>> mitjanament bé però amb el problema de la falta d'acceleració de
>> gràfics, i ara, a l'instalar aquesta nova llibreria, falla: s'engega
>> correctament, pots remenar menús i coses d'aquestes, però quan marques
>> un punt de la pantalla amb el cursor es tanca el programa
>> instantàniament. Algú s'hi ha trobat?
>>
>
> Si executes el DraftSight des de finestra de comandaments quin error 
> et surt quan casca? (per tenir més info)
>
>
daniel@daniel-debian:~$ /opt/dassault-systemes/draftsight/bin/DraftSight

(process:2325): Gtk-WARNING **: Locale not supported by C library.
    Using the fallback 'C' locale.
Gtk-Message: Failed to load module "pk-gtk-module"
QFSFileEngine::open: No file name specified
QFileInfo::absolutePath: Constructed with empty filename
QFileInfo::absolutePath: Constructed with empty filename
QFileInfo::absolutePath: Constructed with empty filename
QFileInfo::absolutePath: Constructed with empty filename
QFSFileEngine::open: No file name specified
DraftSight.bin: nv10_render.c:104: get_hw_format: Assertion `0' failed.
Aborted

-- 
Daniel Elias

Usuari de Linux nº 461584


Reply to: