[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: connectar des de fora d'una xarxahola:
 
també pots configurar diferents ports "exteriors" al 5900 de cada un dels ordinadors que vulguis connectar.
 
ip exterior DMZ  xxx.xxx.xxx.xxx: 5900 =>  Ip interior 192.168.xxx.xx1:5900
ip exterior  DMZ xxx.xxx.xxx.xxx: 5901 =>  Ip interior 192.168.xxx.xx2:5900
ip exterior  DMZ xxx.xxx.xxx.xxx: 5902 =>  Ip interior 192.168.xxx.xx3:5900
 
etc…
 
jordi


De: Adrià <adria@esdebian.org>
Para: JManel Grifoll <drapnet@gmail.com>
CC: Debian en català <debian-user-catalan@lists.debian.org>
Enviado: miércoles 7 de septiembre de 2011 16:51
Asunto: Re: connectar des de fora d'una xarxa

2011/9/7 JManel Grifoll <drapnet@gmail.com>:
> Hola:
>
> En una xarxa local  hi ha diferents ordinadors amb  amb tightVNCserver, les
> connexions des de fora de la xarxa local es fan a un ordinador determinat,
> la ip del qual està posada a   la DMZ del router (dlink  adsl), tot funciona
> bé.
>
> Si alguna vegada algú es vol connectar a una altre ordinador l'única manera
> que se de fer-ho,. es canviar la ip  de  la DMZ.
>
> Hi ha alguna manera fàcil i SEGURA de connectar amb tightvncviewer+ssh2 a
> des de fora, diferents ordinadors de la xarxa.
>
> Gràcies.
>
> JManel Grifoll

Sí, dóna un cop d'ull als conceptes NAT/PAT i mira com els implementa
el teu router.
En el cas que planteges, decidiràs el PC on connectar-te a través del port.


--
Adrià
adria@esdebian.org


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Archive: http://lists.debian.org/CAH8Gut-y=Vv8sVU-uCR-5A8jy-PKVejVunfAF9d8gWhx9BXiZw@mail.gmail.com
Reply to: