[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Una pregunta si us plau...On Mon, Jul 18, 2011 at 09:36:25AM +0200, Pere Nubiola Radigales wrote:
> Sempre han anat per parelles, un aff i un dic. Lo que no sabia es que ara
> son quatre.

Els -i són en format per a ispell (els vells), i els altres són format
myspell, més modern i el que empren OpenOffice.org, LibreOffice i Mozilla.

Segurament els -i a tu no et serviran per res.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/


Reply to: