[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Fwd: Bug#623367: myspell-ca: the dictionary do not accept ŀl as lgeminadaVaig enviar el bug de la l geminada a la llista d'erros de Debian i
aquesta es la resposta que he rebut.
Encara que en el seu moment la selecció feta per soft Català pot
semblar correcta, crec que en la actualitat ha quedat un pel
anticuada, tenin en comte que la majoria de systemes utilizan Unicode.
(utf-8 en linux, utf-16 en windows?)

Es parla també de la dificultat d'accés en teclats windows.
M'estranyaria que no es puguès en aquest sistema operatiu definir la
tecla alt-gr l i shift algr L com a eles geminades.

Pere Nubiola Radigales
Telf: +34 656316974
e-mail: pere@nubiola.cat
           pnubiola@fsfe.org
           pere.nubiola@gmail.com
---------- Forwarded message ----------
From: Agustin Martin <agustin.martin@hispalinux.es>
Date: 2011/4/22
Subject: Re: Bug#623367: myspell-ca: the dictionary do not accept ŀl
as lgeminada
To: Pere Nubiola i Radigales <perico@nubiola.cat>, 623367@bugs.debian.org


2011/4/19 Pere Nubiola i Radigales <perico@nubiola.cat>:
> Package: myspell-ca
> Version: 0.6-10
> Severity: normal
>
> Using libre-office whit catalan language, the dictionari accepts words as
> sol·licitud but not soŀlicitud does is the correct word. See chars  HTML:
> &#319 i HTML: &#320 in unicode.

Hi, Pere,

Unfortunately,  ŀ and Ŀ do not exist in latin1/9 encodings and myspell
and hunspell catalan dictionaries use iso8859/latin1 encoding. Adding
them to the hunspell dictionary (myspell does not support UTF8)
requires changing the dictionary to UTF8 or providing two
dictionaries, one with three chars "l·l" and the other with the
explicit letter, but I do not think there is a global solution here
that can be done through a single dictionary.

 May be you want to contact upstream about this,

 http://www.softcatala.org/wiki/Corrector_ortogr%C3%A0fic

but, looking at softcatala wiki

 http://www.softcatala.org/wiki/Ela_geminada

seems that explicit use of l geminada is discouraged if portability is
intended, and so choice of "l·l" is intentional.

Regards,

--
Agustin


Reply to: