[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problema amb el camp Provides en un script iniciGràcies, Pere:

Aquesta tarde ho provo amb el "esac" i us dic que tal.

Ahir hi vaig afegir el "# Default-Start: 2 5" que recomanava en Lluís, però sense èxit (sortia el mateix error del camp "Provides").

Moltes gràcies per l'ajuda. 

Salut!! GRiera.


On Fri, 18 Mar 2011 11:05:42 +0100
Pere Nubiola Radigales <pere@nubiola.cat> wrote:

> He creat el fitxer amb les dades que has passat.al meu servidor.i em
> funciona, aixó s,i afegint un esac:
> #!/bin/sh
> ### BEGIN INIT INFO
> # Provides:     inicicasa
> # Required-Start:
> # Required-Stop:   $remote_fs $syslog
> # Default-Start:
> # Default-Stop:   0 6
> # Short-Description: Crida seqüència inici
> # Description:    Crida seqüència inici que sincronitza els dos DD
> ### END INIT INFO
> case $1 in
>    start|restart|force-reload)
>    exit 0
>    ;;
> stop)
>    ls
>    exit 0
>    ;;
> status)
>    exit 0
> esac
> 
> Pere Nubiola Radigales
> Telf: +34 656316974
> e-mail: pere@nubiola.cat
>            pnubiola@fsfe.org
>            pere.nubiola@gmail.com
> 
> 
> 
> El 17 de març de 2011 17:14, Lluís Gras <lluis.gras@gmail.com> ha escrit:
> > Potser requereix ( encara que no faci res ) que indiquis a quins nivells
> > s'executa per defecte.
> >
> > # Default-Start: 2 5
> >
> > Suposo que amb update-rc.d et dirà el mateix
> >
> > ns:~# update-rc.d --help
> > usage: update-rc.d [-n] [-f] <basename> remove
> >        update-rc.d [-n] <basename> defaults [NN | SS KK]
> >        update-rc.d [-n] <basename> start|stop NN runlvl [runlvl] [...] .
> >        update-rc.d [-n] <basename> disable|enable [S|2|3|4|5]
> >         -n: not really
> >         -f: force
> >
> > The disable|enable API is not stable and might change in the future.
> >
> > El 17 de març de 2011 16:59, GRiera <griera@gmail.com> ha escrit:
> >>
> >> Hola Lluís:
> >>
> >> On Wed, 16 Mar 2011 11:14:54 +0100
> >> Lluís Gras <lluis.gras@gmail.com> wrote:
> >>
> >> >  Prova a canviar el nom de l'script de inicicasa.sh a inicicasa
> >>
> >> Ahir ho vaig fer amb el mateix resultat:
> >>
> >> # insserv inicicasa
> >>        insserv: Script inicicasa is broken: incomplete LSB comment.
> >>        insserv: missing valid name for `Provides:' please add.
> >>
> >> Vaig simplificar el script i ara només fa un llistat del directori. El
> >> script és:
> >> **********************************************************************
> >> #!/bin/sh
> >> ### BEGIN INIT INFO
> >> # Provides:          inicicasa
> >> # Required-Start:
> >> # Required-Stop:     $remote_fs $syslog
> >> # Default-Start:
> >> # Default-Stop:      0 6
> >> # Short-Description: Crida seqüència inici
> >> # Description:       Crida seqüència inici que sincronitza els dos DD
> >> ### END INIT INFO
> >> case $1 in
> >>        start|restart|force-reload)
> >>        exit 0
> >>        ;;
> >> stop)
> >>        ls
> >>        exit 0
> >>        ;;
> >> status)
> >>        exit 0
> >>        ;;
> >> **********************************************************************
> >>
> >> El que faig és:
> >> - Canvio al directori /etc/nit.d/
> >> - Hi copio el script
> >> - Li dono drets de execució:
> >>     # chmod u+rwx inicicasa
> >> - Executo insserv:
> >>     # insserv inicicasa
> >>
> >> I apareix l'error. On pot estar el problema?
> >>
> >> Gràcies i salutacions. GRiera
> >>
> >> >
> >> > El 16 de març de 2011 10:41, GRiera <griera@gmail.com> ha escrit:
> >> >
> >> > > Hola llista:
> >> > >
> >> > > Seguin l'ajuda d'en Pere he col·locat el següent script anomenat
> >> > > "inicicasa.sh" a /etc/init.d/
> >> > >
> >> > > *** Inci
> >> > > ******************************************************************
> >> > >      #!/bin/sh
> >> > >      ### BEGIN INIT INFO
> >> > >      # Provides:          inicicasa
> >> > >      # Required-Start:
> >> > >      # Required-Stop:     $remote_fs $syslog
> >> > >      # Default-Start:
> >> > >      # Default-Stop:      0 6
> >> > >      # Short-Description: Crida seqüència inici
> >> > >      # Description:       Crida seqüència inici c seguretat DD 1
> >> > >      ### END INIT INFO
> >> > >      case $1 in
> >> > >             start|restart|force-reload)
> >> > >                 exit 0
> >> > >                 ;;
> >> > >             stop)
> >> > >                sh /home/usu/sys/utils/apps/sh/inici_arranc01.sh
> >> > >                exit 0
> >> > >                ;;
> >> > >             status)
> >> > >                exit 0
> >> > >                ;;
> >> > >      exit
> >> > > ***Fi************************************
> >> > >
> >> > > La seqüència l'únic que hauria de fer es, al apagar-se el ordinador,
> >> > > cridar
> >> > > a una altre script que fa una còpia d'alguns directoris importants a
> >> > > un
> >> > > segon disc.
> >> > > Després al fer:
> >> > >
> >> > >      # insserv inicicasa.sh
> >> > >
> >> > > apareix l'error:
> >> > >      # insserv inicicasa.sh
> >> > >                insserv: Script inicicasa.sh is broken: incomplete LSB
> >> > > comment.
> >> > >                insserv: missing valid name for `Provides:' please add.
> >> > >
> >> > > Algú me podria dir que haig de col·locar al camp  `Provides:'? He
> >> > > provat
> >> > > inicicasa.sh, però tampoc funciona.
> >> > >
> >> > > Gràcies i salut!! GRiera.
> >> > >
> >> > >
> >> > > --
> >> > > To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> >> > > with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> >> > > listmaster@lists.debian.org
> >> > > Archive:
> >> > > 20110316104104.d5431212.griera@gmail.com">http://lists.debian.org/20110316104104.d5431212.griera@gmail.com
> >> > >
> >> > >
> >> >
> >>
> >>
> >> --
> >> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> >> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> >> listmaster@lists.debian.org
> >> Archive: 20110317165957.8462520a.griera@gmail.com">http://lists.debian.org/20110317165957.8462520a.griera@gmail.com
> >>
> >
> >


Reply to: