[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: la suspensió i la hibernació no funcionenEL Wed, 12 Jan 2011 17:21:53 +0100
angel <angelbat@graciasensefils.net> escrigué:

> 
> > M'he tornat boig buscant però se'm han acabat les idees. Em fa por
> > posar squeeze perquè precisament instaŀlant un kernel dels backports
> > vaig poder solucionar els problemes amb el so i la tarja wifi.
> >
> > Gràcies a tothom
> >
> > Ferran
> >
> >
> 
> Squeeze porta el kernel 2.6.32-5-686 en el meu cas. Tindria que 
> funcionar-te igual.
> Perquè no proves un liveCD de Squeeze a vera si et funciona ?
> 
> 

No me'n havia adonat, per tant es de suposar que no hauria de tenir
problemes am el so i la tarja wi-fi quan passi a squeeze. Donaré una
ullada als paquets per veure com pinta el paquet que porta els drivers
de les tarjes de video SiS.

Moltes gràcies per la responsa

Ferran


Reply to: