[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: GrubEl Mon, 6 Dec 2010 18:23:50 +0100
Benjamí Villoslada <benjami@gmail.com> va dir:

> Algú més ha passat per aquest bug del Grub en català?
> http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=605615
> 
> 
> -- 
> Benjamí
> http://blog.bitassa.cat

Al meu grub está:
echo    'S'\''està carregant el Linux 2.6.32-5-686 ...'

i no ha donat problemes. No deu de fer-ho a totes les màquines.


Reply to: