[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

ordre invertit en el diàleg de selecció de fitxers (GTK)Hola,

Des de fa uns dies, quan obro un diàleg de selecció de fitxers
per exemple amb l'Audacious, els fitxers surten ordenats en ordre
invers (de Z a A, en lloc de de A a Z, per dir-ho d'una manera).
No passa només amb l'Audacious, sinó amb totes les aplicacions GTK.
En fi, sabeu on es controla això? Jo no recordo haver tocat res.

-- 
Ernest


Reply to: