[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Instal.lar squeeze ?¿ És aconsellable començar a instal.lar squeeze, creieu que és suficientment estable ?. ¿ Gnome o KDE ?, fa un any ho vaig intentar i KDE em va decebre força apart dels errors propis, normals aleshores de squeeze. M'interessa molt la vostra opinió ja que em sembla que hi ha força gent de la llista que fa servir squeeze.

Gràcies a tothom.


Reply to: