[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Instal·lació dual (win / linux) en un disc dur doble de 2 TB Raid 0 "Stripe" (2 x 1 TB - 7.200 rpm)Hola Pere:

No en tinc cap a cassa ja que tenia entès que les bateries d'un SAI no s'han de canviar cada any. És així o estic totalment desfasat? Gràcies i salutacions.

On Thu, 2 Sep 2010 08:40:48 +0200
Pere Nubiola Radigales <pere@nubiola.cat> wrote:
> Perdó volia dir una SAI. Fa temps que vaig descobrir que la majoria de
> errors de disc es produïen per caigudes de tensió. Per això vaig
> instal·lar un SAI a casa i oli amb un llum. Abans els discs només
> aguantaven un any. Ara amb el SAI están aguantán 3/4 anys sense
> problemes. Normalment, per un ordenador de sobre taula amb un de 500
> vats ni ha de sobres i el preu pot rondar sobre els 60 euros
> 
> Pere Nubiola Radigales
> Telf: +34 656316974
> e-mail: pere@nubiola.cat
>      pnubiola@fsfe.org
>      pere.nubiola@gmail.com
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Archive: [🔎] AANLkTiksniNpdkXiwdO-TR-+T6evQgXKPhUCbwFyU4zc@mail.gmail.com">http://lists.debian.org/[🔎] AANLkTiksniNpdkXiwdO-TR-+T6evQgXKPhUCbwFyU4zc@mail.gmail.com
> 


Reply to: