[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: No em vol muntar un disc dur extern (després de treure'l de l'fstab)El Monday 10 May 2010 10:16:56 joan va escriure:
> Hola,

Hola bones, ves llegint avall.

> sistema (volia un fsck), el vaig treure amb un programa d'aquests
> gràfics que serveixen per gestionar les particions...
>
> sense problema). És com si hagués quedat "vetat", el disc dur... Jo
> m'imagino que deu haver un registre d'unitats a NO muntar, una meena
> d'anti-fstab...
>
> Us sona?

Que jo sàpiga no hi ha cap "anti-fstab", però si dius que vas usar un gestor 
de particions... no serà que vas eliminar les particions del disc i per això 
no te'l monta? Pots montar-lo manualment?


> [174911.787008] usb-storage: device found at 9
> [174911.787010] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
> [174916.784189] usb-storage: device scan complete
> [174932.194699] scsi 10:0:0:0: Direct-Access     Generic  USB
> Disk         9.02 PQ: 0 ANSI: 2
> [174938.547674] sd 10:0:0:0: [sde] Attached SCSI disk

Reconiexer'l el reconeix, pero no veig que et mostri les particions, hauria de 
sortir algo com: "[174938.547674] sde: sde1".
Un cop el punxes, al "dev" tampoc et surt, oi? Em jugo un peix que vas 
eliminar les particions més que no pas eliminar-lo de l'fstab...


> Merci,
>
> --
>
> Joan Cervan i Andreu
> http://personal.calbasi.net


-- 

Marc Olivé
Grup Blau

www.grupblau.com  


Reply to: