[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Flash peta, iceweasel petaFunciona a la perfecció! Gràcies!

rpb

2009/11/28 Ernest Adrogué <eadrogue@gmx.net>:
> 28/11/09 @ 14:01 (+0100), thus spake Ricard Pradell:
>> No sé ben bé des de quan, però al meu sistema 64 bits Squeeze, les
>> pàgines web que porten flash fan que l'iceweasel em peti
>> miserablement. Se'n va sense dir adéu i sense cap missatge al
>> log/messages que em digui què passa. Tinc instal·lat el plugin
>> non-free, aquell que et baixa arxius de la pròpia Adobe. Ja sabem com
>> cuida Adobe de Linux, però fins no fa gaire, a pesar de que moltes
>> pàgines amb flash no funcionaven massa bé, al menys no m'enviaven el
>> iceweasel a pastar fang. Us trobeu amb el mateix?
>
> Em va passar fa temps. Es veu el plugin conté una instrucció
> que no està suportada per totes les CPUs d'Intel.
> Si és això hauries de veure un missatge que diu "instrucció il·legal",
> si executes el firefox des d'una consola, i la solució és aquí:
> http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1263905
>
> --
> Ernest
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>
>


Reply to: