[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

rsyslogrsyslog entre altres em dóna molts avisos com el següent:

[ 3497.987016] DROPPED IN=eth0 OUT= MAC=una mac adress que en part coincideix amb la meva SRC=121.102.147.29 DST=IPdelmeuordinador LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=100 ID=256 PROTO=TCP SPT=6000 DPT=135 SEQ=244711424 ACK=0 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0

MAC= una mac de catorze números hexadecimals quan la meva mac (segons ifconfig) en te sis, els sis primers coincideixen amb la meva mac DST=hi posa la IP de xarxa del meu ordinador, no la meva IP publica (surto a internet amb ADSL amb IP fixa).

A vegades n'hi ha dos tres i fins i tot quatre vegades seguides amb la mateixa IP SRC=

*És tracte d'un intent d'intrusió o potser són simples escaneigs de ports ?. El meu firewall està rebutjant els intents de connexió ?*

Faig servir Lenny amb KDE, el firewall l'he fet amb guarddog, el meu ordinador és un simple PC amb apache (només per fer servir phpMyadmin) i que de forma puntual connecto mitjançant SSH amb un portàtil per sincronitzar els discs durs i moure fitxers.

Crec que el firewall el tinc ben configurat, el guarddog et fa configurar zones, en el meu cas internet, local (el PC) i laptop (el portàtil). De la zona internet a local només permeto els protocols mínimament imprescindibles per navegar per internet i per fer servir l' icedove. De la zona local a internet tots els protocols, inclòs SSH estan blocats, entre el portàtil i el PC l' únic protocol permès és SSH. Sobre selinux crec que no el tinc funcionant ja que no tinc ni idea sobre com funciona.

*Em podeu recomanar alguna eina que sigui senzilla per controlar la seguretat del meu ordinador ?

*Gràcies a tothom
Ferran


Reply to: