[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: kde4 a squeezeJo el mateix que tu, esperar :-p

El dj 21 de 05 de 2009 a les 13:48 +0200, en/na Ricard Pradell va
escriure:
> Jo no utilitzo kde, però si moltes aplicacions per aquest entorn. En
> el darrer aptitude full-upgrade, per a resoldre dependències, em vol
> desinstal·lar un munt de coses. De moment no actualitzo els programes,
> no sé si esperar-me a que les aigües no baixin tant revoltes... si
> esteu en una situació semblant, vosaltres què feu?
> 
> El 21 / maig / 2009 09:07, Pere Nubiola Radigales
> <pere.nubiola@gmail.com> ha escrit:
> > Home, jo ja fa temps que el faig servir hi va bastant ve. de totes
> > formes instala simultaneament l'utilitat kaboom.
> >
> > 2009/5/20 tictac <tictacbum@gmail.com>:
> >> Hola,
> >> veig que ha entrat el kde4 a testing, heu fet l'upgrade? queda usable el
> >> sistema?
> >>
> >> salutacions
> >>
> >>
> >> --
> >> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> >> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> >>
> >>
> >
> >
> >
> > --
> > Pere Nubiola Radigales
> > Telf: +34 656316974
> > e-mail: pere.nubiola@gmail.com
> >           pnubiola@fsfe.org
> >           pere@nubiola.cat
> >
> > Abans de imprimir aquest correu pensa si et cal fer-ho. El
> > medi-ambient es cosa de tots
> >
> >
> > --
> > To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> > with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> >
> >
> 
> 
-- 
Joan Cervan

"El meu paper no és transformar el món ni l'home sinó, potser, el de ser
útil, des del meu lloc, als pocs valors sense els quals un món no val la
pena viure'l"
A. Camus

i pels que teniu fe:
"Déu no és la Veritat, la Veritat és Déu"
Gandhi


Reply to: