[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Crash del kernelA Dimarts 26 Maig 2009, Jordi Funollet va escriure:
> 1. Configures una consola a un port sèrie
> 2. Et busques un cable creuat i el connectes a una segona màquina.
> 3. Comproves que pots llegir del port sèrie (el 'minicom' va de perles per
>    configurar velocitat i totes aquestes històries).
> 4. cat /dev/ttyS0 > /var/tmp/patapum
> 5. Puteges el servidor sensible fins que rebenti.
> 6. Li pagues un sopar al 7 portes a en Jordi.
>
> Els errors en el disseny del procediment o la impossibilitat d'acomplir
> qualsevol dels passos descrits no eximeix del compliment del #6.

1) fet. Afegit al grub:

serial --unit=0 --speed=38400 --word=8 --parity=no --stop=1
terminal --timeout=10 serial console

2) fet

3) no fet. Com ho puc fer? tinc configurar el gtkterm, però com aconsegueixo 
res ...

com puc fer una prova?

4) val, jo entenc que això per posar-ho en un fitxer.

5) només em cal esperar ...

6) casa meva té més de 7 portes ;-)

Leo


Reply to: