[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Petició de consell sobre punt d'accés.El Wed, Apr 15, 2009 at 01:06:29AM +0200 Orestes Mas ha dit:

> El meu pare té un router wifi de Jazztel, però el senyal wifi que emet és feble 
> i no arriba bé a l'habitació on ma mare usa el portàtil, i cada 2x3 perd la 
> connexió.
> 
> Havia pensat en comprar un punt d'accés wifi amb antena externa, i connectar-lo 
> al router a veure si la cosa millora.
> 
> La pregunta és si algú pot recomanar-me'n algun de particular, amb el qual 
> hagi tingut bones experiències.

jo tinc un Linksys WRT54GL amb un firmware lliure ddWRT i funciona
forca be, tambe a distancia. es asequible
(http://www.ciudadwireless.com/linksys_wrt54gl_wireless_access_point_router_4-port_switch-p-726.html?osCsid=ehajmqpiadlesiiis5sq6ikad1)
i a mes hackeable ;)

-- 
Matthias Kaehlcke
Embedded Linux Engineer
Barcelona

   In itself, homosexuality is as limiting as heterosexuality: the
   ideal should be to be capable of loving a woman or a man; either,
   a human being, without feeling fear, restraint, or obligation
             (Simone de Beauvoir)
                                 .''`.
  using free software / Debian GNU/Linux | http://debian.org : :' :
                                `. `'`
gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys 47D8E5D4         `-


Reply to: