[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

backuppc + rsyncHola
Vaig instal·lar backuppc a un servidor per fer còpies de seguretat a
casa, utilitzant rsync per fer les copies dels altres ordinadors (3
màquines). Desmentint Murphy, la cosa va funcionar quasi a la primera.
I dic quasi perquè hi ha una sèrie d'arxius i directoris dels clients
dels que no es pot fer backup per un error de permisos, en concret,
d'aquells que no són r_x per tothom. El servidor backuppc s'autentica
amb l'usuari i password que tinc al /etc/rsyncd.secrets dels clients
(format usuari:password) però sembla que els clients passen
olímpicament d'ell. Està clar que alguna cosa em perdo, i com que em
consta que hi ha per aquí alguns experts en rsync...

Ricard


Reply to: