[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: 10 anys de slink (glups)El Mon, Mar 09, 2009 at 10:20:58PM +0100, xavi ens deleit�mb les seg�paraules:
> xavi@firenze:~/Desktop$ calendar
> mar 09 	"GOTO considered harmful" (E.J. Dijkstra) published in CACM, 1968
> mar 09 	Decoration Day in Liberia
> mar 09 	Falgun Purnima Day in Nepal
> mar 09 	Robin Trower is born in London, 1945
> mar 09 	Debian GNU/Linux 2.1 alias ``slink'' released, 1999
> ...                          ^^^^
> 
> glups.

home! pensa que Dijkstra (que ha fet que tants estudiants d'informatica es
sentissin diabolicament torturats amb els seu algorisme de recorregut de grafs o
el famos problema dels filosofs) va dir ja fa _41_ anys que el "goto" es
perillos, i encara avui es fa servir :)

I aqui va un escrit interessant de l'home (noti's la numeracio de les pagines
:)); manuscrit original [0] i traduccio al castella [1] (+ textos a [2]).

[0] http://www.cs.utexas.edu/users/EWD/ewd10xx/EWD1036.PDF
[1] http://www.smaldone.com.ar/documentos/ewd/sobre_la_crueldad.pdf
[2] http://www.smaldone.com.ar/documentos/ewd.shtml

apa!

-- 
 "And it's much the same thing with knowledge, for whenever you learn
 something new, the whole world becomes that much richer."
 -- The Princess of Pure Reason, as told by Norton Juster in The Phantom
 Tollbooth


Reply to: