[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: netbooksA Dissabte 07 Març 2009, hubble va escriure:
> SOLAMENT UNA MANCANÇA: no se fer servir la webcam. Solament se fer-la
> funcionar (be, és un dir) amb el amsn (ja veus tu per a que vui l'amsn :),
> he provat amb motion i sí, es veu, pero una interficie web serveix per a
> fotos, pero no per a veure estil video. El gqcam peta (no arrenca la camera
> ell sol),
> El chesse peta ell solet als pocs segons
> el camstream no ensenya cap imatge, ...
>
> Un bon manual de com fer aquestes coses m'estaria be si conexeu de cap. (el
> mmòdul és el de uvcvideo)
>
> Si algu juga amb la camareta que m'ho digui, m'agradaria poder veure'l
> estil video (no imatge a imatge) i si pogues ser enviar-ho per streaming

El mòdul uvcvideo t'haurà creat un dispositiu de vídeo, suposo que 
/dev/video0.

Suposo que ho fa amb els permisos adients.

En aquest cas, si vols fer streaming d'això, potser el millor programa és el 
VLC (almenys és amb el que jo he obtingut millors resultats). Pots capturar, 
transcodificar i fer streaming, tot en u. Es pot fer per línia d'ordres (fes 
un "vlc -H |grep v4l2") i mira't les opcions de l'entrada v4l2, però això 
potser et serà més útil emprar-ho quan hagis remenat una mica amb totes les 
opcions. Mentrestant, també ho pots provar des de l'interfície gràfica del 
VLC.

Al final, jo usaria una ordre d'aquest tipus:

vlc (opcions específiques del teu dispositiu de captura) --sout 
'#duplicate{dst=display,dst="transcode{vcodec=mp4v,acode=mpg3,vb=512,ab=96,deinterlace}:standard{access=http,mux=ts,dst=192.168.1.2:1234}"}'

Evidentment, hauràs de canviar la IP de la màquina de destí, i usar els còdec 
que tu vulguis. Però ALERTA!, no totes les combinacions de còdecs i/o formats 
contenidors permeten streaming. Tindràs menys problemes si uses còdecs de 
tipus MPEG encapsulats en fluxes de tipus TS (mux=ts).

Això del streaming és una ciència complexa...

Orestes.


Reply to: