[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: F-Spot versió 0.5 en format .deb?Una busca al aptitude d f-spot dona per sid la versio 0.4.4-1

2009/2/15 Joan Tur <joantur@cancullet.org>
Bones,

Una ràpida mirada a Google no m'ha resolt es sa pregunta... es pot
trobar empaquetada en .deb sa darrera versió d'aquest gestor de fotos?

A experimental sembla ser-hi, però únicament per i386 (faig servir
amd64), i a sa pàgina únicament hi ha un tgz...

Gràciess  ;)
--
Joan Tur (aka Quini), Eivissa-Spain
   Jabber: quini2k@jabber.org
       www.ClubIbosim.org
 Linux #190.783 - Ubuntu #15.255


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
--
Pere Nubiola Radigales
Telf: +34 656316974
e-mail: pere.nubiola@gmail.com
          pnubiola@fsfe.org
          pere@nubiola.cat

Abans de imprimir aquest correu pensa si et cal fer-ho. El medi-ambient es cosa de tots

Reply to: