[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Lenny, debian 5.0> El que no entenc és perquè els ubuntaires no fan festes quan hi ha una release 
> de Debian. >:->

Deurien... En dos dies s'han pujat a jaunty quasi 400 paquets!!!! Es veu
que esperaven que es fera estable Debian si o si!


Reply to: