[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: configuracio de client SSH repartida en diferents fitxersEloi dixit:
> Sempre pots especificar les opcions pròpies de cada màquina a la qual
> et connectes fent servir diferents directives Host, que alhora pots
> fer servir per fer àlies de màquines.
>
> Per exemple:
>
> --- ~/.ssh/config ---
> Host servidor
> Hostname server.enterprise.example.com
> User jfunollet
>
> Host casa
> Hostname la-meva-ip-de-casa.example.net
> User jordi
> --- ~/.ssh/config ---

Gràcies Eloi.

Això ho faig servir per altres coses, i segurament puc fer-ho servir pel que 
necessito... però de forma molt més indirecta.

M'explico una mica més. El cas d'ús és justament el contrari: vull entrar a la 
**mateixa** màquina (que es troba a una xarxa privada) des de **llocs** 
diferents. Quan sóc a la feina (dins la xarxa privada) no em cal fer res 
especial. Però quan sóc a casa he de treballar amb un tunnel ssh:

--- ~/.ssh/config ---
Host tunnel-mtg
  Hostname pasarela.upf.edu
  LocalForward 5000 10.56.0.111:22

Host tamtam.mtg.upf.edu
  Hostname 127.0.0.1
  Port 5000
--- ~/.ssh/config ---


Sense això, des de la feina puc fer:

  $ scp config.txt tamtam.mtg.upf.edu:/tmp

I amb això, des de casa, puc fer gairebé el mateix:

  $ ssh tunnel-mtg -f sleep 5
  $ scp config.txt tamtam.mtg.upf.edu:/tmp

Però m'agradaria tenir el mateix fitxer de configuració de SSH a casa i a la 
feina (de fet, els replico amb 'unison'). Per això havia pensat en separar-ho 
en diferents fitxers, i carregar un o altre segons necessiti.

-- 
##############################
### Jordi Funollet
### http://www.terraquis.net


Reply to: