[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: canviar mida de pagina en arxiu PDFA Friday 28 November 2008, Jordi Funollet escrigué:
> Vejam, gurús del Latex i derivats,
>
> Vull convertir un PDF de format A4 a format A5. Em pensava que això
> funcionaria, peró el document resultant segueix tenint format A4.
>
>   $ gs -sDEVICE=pdfwrite -o document_a5.pdf -sPAPERSIZE=a5 \
>         document_a4.pdf
>
> S'accepten suggeriments de tota mena, peró reserveu-vos el "aprèn
> Latex, obre'l amb l'Emacs i edita'l a pèl" com a últim recurs.

No acabe de comprendre si parles d'un document latex o pdf.  Si el 
document és pdf i d'una sola pàgina (o unes poques) pots usar l'eina 
inkscape.  En les últimes versions (0.46 al menys), l'inkscape pot 
importar PDFs sense problemes.  Una vegada importat, simplement 
redueixes el tamany al desitjat i ja ho tens.

Òbviament, aquest mètode no val per a documents amb moltes pàgines.

Au!

-- 
Francesc Altet


Reply to: