[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Mapa de la xarxaHola, ya se que aquesta pregunta no te gaire a veure amb debian en general, pero segueix essent un problema.

Estic buscant una utilitat per fer un mapa de la xarxa, i no trobo cap aplicaci�e no sigui per M$, no se si hen coneixeu alguna, o soc yo que ya no se utilitzar el google. xDDD
Reply to: