[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian unstable i AcerOne>> P.D.: Hiberna o no Hiberna? XD

Funciona correctament lo de suspendre a RAM, tant des de el kpowersave com
amb Fn+F4 però lo de suspendre a disc diria que no ho acaba de tenir clar,
potser cal fer

dpkg-reconfigure uswsusp

Ja ho, aniré provant ...Reply to: