[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ja se pq gnome "no arranca"Hola, Lluis ...

deies, el 23 de Aug de 2008, a les 10:17 +0200:

> Perdo per no respondre al mail original, pero estic en una altra maquina :)
> 
> El cas: http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=496125
> 
> Si encara no heu actualitzat, doncs millor no ho feu. Si el mal ja esta 
> fet, se que hi ha un repositori amb els paquets "vells" de debian per a 
> casos com aquests.
> 
> De totes maneres, per casos com aquests, va be el apt-listbugs (si no erro 
> el nom).

Jo ho he arreglat downgradejant libxml2 a la versió immediatament
anterior amb un simple dpkg -i. Menys mal :) que maco és el gnome.

Tot i que aquet breu parèntesi  sense gnome m'ha servit per experimentar
amb xfce4 i e17 i adonar-me de lo maco que és gnome...

Records mozo...

> 
> apa!
> 
  
>  Listening: Opeth (Blackwater Park) - 8. Blackwater Park
> 
> 
Aquest script teu no deixa mai de sorprendre'm...


> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 

-- 

xavi <lorajoler*paranoici.org>


Reply to: