[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: gnome em peta des de la última actualització de lennyHola, debian-user-catalan ...

deies, el 23 de Aug de 2008, a les 10:27 +0200:

> 
> 
> 
> Provo d'iniciar gnome des del gdm o amb startx i no hi ha manera de que
> arrenqui. Es queda pensant, i quan miro els logs veig que metacity ha
> petat.
> 
> Estic googlejant una mica però encara no trobo res... 
> 
> Potser és que és dissabte al dematí i encara no m'entero. 
> 
> Potser és alguna cosa de la última actualització (feta avui mateix). A
> algú més li passa?
> 
> 


Sembla que el tema va per aquí, amb l'últim upgrade de lenny. Vaig a
veure si aconsegueixo downgradejar libxml2.

Després de tant de temps amb l'etch, enyorava aquestes coses...

http://groups.google.com/group/linux.debian.bugs.dist/browse_thread/thread/97ce40f70698ac67/f1bc88832388b005?lnk=gst&q=gnome-panel+segfault+libc-2.7#f1bc88832388b005> 
> 
> 
> -- 
> 
> xavi <lorajoler*paranoici.org>
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 

-- 

xavi <lorajoler*paranoici.org>


Reply to: