[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Virtualitzar servidor linux> He estat buscant he trobat una solució però segueix sense funcionar-me,
> la poso per si algú s’ha trobat i sap per orientar-me una mica.
> 
> L’error es el següent.
> 
>     Loading sd_mod module
>     kmod: failed to exec /sbin/modprobe -s -k scsi-hostadapter, errno
> = 2
> 
> Y el que eh trobat es fer un chroot y fer el següent
> 
>     echo 'alias acsi_hostadapter BusLogic'>>/etc/modules.conf
>     mkinitrd --preload=BusLogic --with=BusLogic -f
> /boot/initrd-2.6.22.1-41.fc.img 2.6.22.1-41.fc
> 
> Però no dona resultat.
> 
> 

Per apuntar alguna cosa ...

No hauria de ser /etc/modprobe.d/aliases enlloc de /etc/modules.conf penso
que aquest va quedar obsolet per modprobe.conf i ara amb tota la jerarquia
que pots trobar a /etc/modprobe.d/ ...

Ho has provat generant un nou initrd amb les initramfs-tools i afegint el
nom del mòdul que vols carregar a /etc/initramfs-tools/modules

Sort ...


Reply to: