[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Iceweasel 3 i els loginIceweasel 3 us demana els login a cada arrancada?  De llocs que abans, amb la 
2, guardava: blog, Facebook, i similars.

Ho fa des de que vaig esborrar el perfil i n'he creat un de nou pel Iceweasel 
3.  Per allò de repensar quines extensions m'agraden, repassar la 
configuració.

No he tocat la configuració de les cookies: s'han de guardar «until they 
expire».  Em consta que algunes expiraven dies endavant i no apagant el 
navegador, que és el que ara fan.


-- 
Benjamí
http://blog.bitassa.cat.


Reply to: