[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: error aptAra no recordo exactament la instrucció per solventar-ho però era un tema de les Berkeley Database Utilities i d'algun canvi de comportament entre versions.

Has provat a eliminar el fitxer i veure si es regenera correctament ?

2008/6/20 rpb <rpbsant@gmail.com>:
Des de ja fa un temps, que al executar aptitude em dóna el següent
missatge d'error:

database /var/lib/apt/listchanges.db failed to load.
Exception bsddb.db.DBRunRecoveryError: DBRunRecoveryError(-30975,
'DB_RUNRECOVERY: Fatal error, run database recovery -- PANIC: fatal
region error detected; run recovery') in  ignored

Algú sap què significa? De moment, sembla que no interfereix en el seu
funcionament, doncs puc actualitzar paquets com sempre, però bonic no
queda...

Ricard


Reply to: