[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Gestió de Correu electrònic

El 18 / juny / 2008 17:12, Orestes Mas <orestes@tsc.upc.edu> ha escrit:
Com accedeixes al correu del servidor? amb POP o IMAP?

Ara el tinc amb POP3, però el meu servidor de correu suporta també IMAP i el puc configurar amb el protocol que més convingui.

Moltes gràcies

Saltu i PL--
Benvingut a l'Atzusac d'en Tux: http://www.atzusac.org

Julià Mestieri

.---.
|o_o |
|:_/ |
// \ \
(| | )
/'\_ _/`\ Usuari de linux num: 369329
\___)=(__/ Linux user number 369329
Reply to: