[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: sincronitzar dos disks dursHola Ivà,
efectivament amb svn add.
Però com que faig anar TortoiseSVN a Windows i kdesvn a linux és molt
senzill perque veig perfectament els arxius que no estan sota control
de versions. De manera que mai no me'n deixo cap.
Salut,
David


2008/3/10, Ivà <debian.public@gmail.com>:
> David Gaya wrote:
> > Jo faig anar Subversion per a mantenir diferents còpies sincronitzades
> > d'un directori de home. Una còpia és al Windows de la feina (faig anar
> > Tortoisesvn), l'altra còpia és a l'Etch de casa, un altra és al
> > portàtil i una quarta en un pendrive.
> > De tant en tant faig el svn update i svn commit, i em sincronitza
> > perfectament tots els arxius.
> >
> > Potser sembla excessiu, però de veritat que és molt pràctic. Puc moure
> > arxius de lloc, tinc registre de les modificacions que he fet, etc...
> >
> > Salut,
> > David
>
>
> Hola David,
>
> I com ho fas per afegir/esborrar arxius al repositori? Amb el típic svn
> add/svn delete o has trobat alguna altra forma més automàtica de fer-ho
> i tenir les rèpliques iguals?
>
> Gràcies.
>
> Ivà.
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>
>


Reply to: