[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: chroot no troba bashJo habitualment tan sols faig chroot /mnt

seguit d'un mount -t proc proc proc dins del chroot

Curiós ...

On Sun, 24 Feb 2008 21:31:33 +0100, Jordi Funollet <jordi.f@ati.es> wrote:
> Deu ser que és diumengen i tinc les neurones de cap de setmana (més que
> les de 
> costum), però no acabo d'entendre què estic fent malament.
> 
>   root@bean:/# chroot /mnt /bin/bash
>   chroot: cannot run command `/bin/bash': No such file or directory
> 
> De fet, falla independentment de l'executable que li passi.
>


Reply to: