[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: postfixAleshores hauràs d'usar els virtual_maps del postfix

El Thursday 24 January 2008 15:04, Víctor Domènech va escriure:
> si pero tinc varis dominis al mateix servidor i l'usuari ferran te correu
> amb dos dominis ex: ferran@dominicat.com ferran@dominiangles.com si fiag
> pep: pep,ferran que fara?
>
> El 24/01/08, Jaume Sabater <jaume@argus.net> ha escrit:
> > Sí, però si fas:
> >
> > jaume: jaume,pepito
> >
> > els mails enviats a jaume@ousman.com aniran a les bústies de
> > jaume@ousman.com
> > i pepito@ousman.com.
> >
> > El Thursday 24 January 2008 13:37, Ivà va escriure:
> > > Ferran Pegueroles wrote:
> > > > Normalment aixo es pot fer amb el /etc/aliases, amb una linia del
> >
> > tipus
> >
> > > > adreça_correi: desti1 desti2
> > > >
> > > > sino tambe es pot fer amb el procmail, pero t'hauries de lleguir el
> > > > manual.
> > > >
> > > >> Hola
> > > >>
> > > >> No se com buscar informació o si es possible,
> > > >> Tinc en un servidor contractat. amb postfix i necessito que certes
> > > >> adreçes al rebre un correu enviïn una copia a un altre del mateix
> >
> > domini
> >
> > > >> amb una llista de distribució hauria de crear el correus nous, però
> >
> > he
> >
> > > >> de mantenir els que tinc, i seria al inversa una llista tinc una
> >
> > adreça
> >
> > > >> i aquest envia copia a varies.
> > > >> si no estic confós, tema configuració correu no el tinc molt
> >
> > controlat
> >
> > > >> be no se si m'explico, tinc una adreça i al rebre un correu s'ha
> > > >> d'enviar copia a un altre, amb el forwading m'elimina el correu de
> > > >> la primera bústia
> > > >> i necessito el correu en les dues bústies.
> > >
> > > Però l'aliases no és per redireccionar el correu? Ei, que potser té
> > > alguna opció que desconec :-)
> > >
> > > Jo entenc que el que el Víctor necessita és rebre el mateix correu en
> > > més d'una bústia, no redireccionar-lo a una altra.
> > >
> > > D'altra banda Víctor, el que vols fer no sé com fer-ho.
> > >
> > > Ivà.
> >
> > --
> >
> > :: Jaume Sabater
> > :: administrador de sistemes
> > :: jaume@argus.net
> >
> >  argus.net TECNOLOGIA CREATIVA
> >  "creant en la web des de 1995"
> >
> >  www.argus.net | tel: 932 92 41 00 | fax: 932 92 42 25 | info@argus.net
> >  Avgda. Marquès de Comillas, 13 (Poble Espanyol) | 08038 | Barcelona
> >
> >
> > --
> > To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> > with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> > listmaster@lists.debian.org

-- 
:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
:: Jaume Sabater
:: administrador de sistemes
:: jaume@argus.net

 argus.net TECNOLOGIA CREATIVA 
 "creant en la web des de 1995"

 www.argus.net | tel: 932 92 41 00 | fax: 932 92 42 25 | info@argus.net
 Avgda. Marquès de Comillas, 13 (Poble Espanyol) | 08038 | Barcelona


Reply to: