[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Fwd: postfix

---------- Forwarded message ----------
From: Víctor Domènech <katibu@gmail.com>
Date: 24/01/2008 13:42
Subject: Re: postfix
To: Ivà <debian.public@gmail.com>

Hola


ho he provat i funcion tal que asi  pep.domini.com: pep.domini.com, ferran.domini.com  com ots son busties locals poso el punt i no @ pero també funciona amb ferran@domini.com


gracies a tots

El 24/01/08, Ivà <debian.public@gmail.com > ha escrit:
Ferran Pegueroles wrote:
> Normalment aixo es pot fer amb el /etc/aliases, amb una linia del tipus
>
> adreça_correi: desti1 desti2
>
> sino tambe es pot fer amb el procmail, pero t'hauries de lleguir el manual.
>
>
>> Hola
>>
>> No se com buscar informació o si es possible,
>> Tinc en un servidor contractat. amb postfix i necessito que certes adreçes
>> al rebre un correu enviïn una copia a un altre del mateix domini
>> amb una llista de distribució hauria de crear el correus nous, però he de
>> mantenir els que tinc, i seria al inversa una llista tinc una adreça i
>> aquest envia copia a varies.
>> si no estic confós, tema configuració correu no el tinc molt controlat
>>
>> be no se si m'explico, tinc una adreça i al rebre un correu s'ha d'enviar
>> copia a un altre, amb el forwading m'elimina el correu de la primera
>> bústia
>> i necessito el correu en les dues bústies.

Però l'aliases no és per redireccionar el correu? Ei, que potser té
alguna opció que desconec :-)

Jo entenc que el que el Víctor necessita és rebre el mateix correu en
més d'una bústia, no redireccionar-lo a una altra.

D'altra banda Víctor, el que vols fer no sé com fer-ho.

Ivà.


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
--

Víctor  Domènech
Goya 11 1r 2a
08012 Barcelona
katibu@gmail.com
617 41 81 99
Linux User #432064 http://counter.li.org
Pots confiar en el teu ordinador ? http://www.gnu.org/philosophy/can-you-trust.es.html
http://www.gnu.org/philosophy/no-word-attachments.es.html


--
Víctor  Domènech
Goya 11 1r 2a
08012 Barcelona
katibu@gmail.com
617 41 81 99
Linux User #432064 http://counter.li.org
Pots confiar en el teu ordinador ? http://www.gnu.org/philosophy/can-you-trust.es.html
http://www.gnu.org/philosophy/no-word-attachments.es.html
Reply to: