[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: errors ACPIHola, fa temps vaig obrir aquest fil, i el kernel em continua donant aquests 
errors, l'ordinador deixa de respondre durant uns 30 segons i després tot 
funciona bé,
actualment tinc el kernel 2.6.22-3-686, algú en sap alguna cosa?

Jan 22 00:29:05 debian kernel: 0537): Method parse/execution failed 
[\_GPE._L0E] (Node c18ddf18), AE_NOT_FOUND                       
Jan 22 00:29:05 debian kernel: ACPI Exception (evgpe-0576): AE_NOT_FOUND, 
while evaluating GPE method [_L0E] [20070126]
Jan 22 00:29:05 debian kernel: ACPI Error (psargs-0355): [\_SB_.PCI0.USB0] 
Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND

salutacions

A Dijous 12 Juliol 2007, hubble va escriure:
> És el kernel 2.6.21?
>
> perque aquest kernel em diu algo semblant, he optat per continuar amb el
> 2.18 mentres no adivini que vol dir el missatge aquest.
>
>
> El Thu, 12 Jul 2007 17:28:23 +0200
>
> Lluis Gili <lluisgili@gmail.com> va dir:
> > Hola,
> > fa uns dies que tinc uns missatges d'error relacionats amb ACPI que no
> > entenc i que no sé ben bé d'on poden venir.
> > He detectat que aquests errors es donen a l'engegar/aturar el servei
> > bluetooth (via /etc/init.d/bluetooth start/stop), però també es donen a
> > l'engegar una màquina virtual amb vmware o a vegades al conectar el pen
> > drive. Quan es dona aquest error se'm talla uns segons el so.
> > L'error es aquest:
> >
> > Jul 12 16:55:41 debian kernel: ACPI Error (psargs-0355):
> > [\_SB_.PCI0.USB0] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND
> > Jul 12 16:55:41 debian kernel: ACPI Error (psparse-0537): Method
> > parse/execution failed [\_GPE._L0E] (Node c146ff18), AE_NOT_FOUND
> > Jul 12 16:55:41 debian kernel: ACPI Exception (evgpe-0577): AE_NOT_FOUND,
> > while evaluating GPE method [_L0E] [20070126]
> >
> >
> > els usb frontals els vaig endollar jo a la placa i (encara que funcionin)
> > no estic segur d'haver-ho fet bé, pot tenir alguna cosa a veure?
> >
> > algú sap interpretar l'error?
> >
> > moltes gracies!
> >
> >
> > --
> > To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> > with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> > listmaster@lists.debian.org
>
> --
> _________________________________________________
> / gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys 2E402485 \
> \_________________________________________________ /
>   \
>    \ (__)   _      _   _   _
>     (\/)   | |__ _  _| |__ | |__ | | ___
>  /-------\/   | '_ \| | | | '_ \| '_ \| |/ _ \
> / | 666 ||    | | | | |_| | |_) | |_) | | __/
> * ||----||    |_| |_|\__,_|_.__/|_.__/|_|\___|
>  ~~  ~~
>  Registered user num. 368051
>  and did not take anything above.
> ------
> 1f u c4n r34d th1s u r34lly n33d t0 g37 |41dReply to: