[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

flash amd 64Fa un temps demanava ajut per problemas amb els controladors del cd-rom,
ja que m'impedien instalar gairabé cualsevol distribució. Al cap d'uns
dies em vaig baixar el cd net install de debian testing amb els últims
paquets i tot es va solucionar.

Ara, després de milers d'intents d'instalar l'adobe flash player (x amd
64) a l'iceweasel torno a vosaltres. No us ploraré (espero).

Només una pregunta: el paquet linux32 surt a multitud de guies com a
necesari per tenir flash. Cuan l'intento instalar via apt em diu que
desinstalarà util-linux i que es altament perillos fer-ho. L'elimino?

Moltes gracies a tothom. Cuideu-vos!!!


Reply to: