[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ratolí tossutEl ratolí continua tossut. Gràcies de totes maneres.

El dl 14 de 01 del 2008 a les 12:27 +0100, en/na xab ara ele va
escriure:
> ~~>A Dilluns 14 Gener 2008 12:05, Daniel Elias sembla que va escriure:
> ~ Algú entén alguna cosa?
> 
> s'intenta! :-) i espero no cagar-la
> 
> quan fas lsmod, llistes els mòduls que tens carregats
> 
> si vols ''forçar'' que un mòdul concret es carregui a l'arrencada l'has 
> d'afegit a l'arxiu modules, jo hi tinc la pci del firewire, que vaig agregar 
> després de la instal·lació inicial.
> 
> xab@estudi:~# cat /etc/modules
> # /etc/modules: kernel modules to load at boot time.
> #
> # This file contains the names of kernel modules that should be loaded
> # at boot time, one per line. Lines beginning with "#" are ignored.
> 
> loop
> raw1394
> ieee1394
> 
> apa-li
> 


Reply to: