[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: algú sap alguna cosa sobre el tema dels mòduls de so?
En primer lloc gràcies als 2 per constestar.

He provat les dues solucions proposades:

1)
# echo "blacklist snd_pcm_oss" > /etc/modprobe.d/blacklist.custom
# echo "blacklist snd_mixer_oss" >> /etc/modprobe.d/blacklist.custom

2)
# echo "#Afegit per Roger" >> /etc/modprobe.d/blacklist
# echo "blacklist snd_pcm_oss" >> /etc/modprobe.d/blacklist
# echo "blacklist snd_mixer_oss" >> /etc/modprobe.d/blacklist

Per als dos casos, al iniciar Gnome els mòduls carregats segueixen essent els mateixos:

berlin:/home/parra# lsmod | grep snd
snd_hda_intel     239160 1
snd_pcm_oss      39200 1
snd_mixer_oss     15424 1 snd_pcm_oss
snd_pcm        72324 2 snd_hda_intel,snd_pcm_oss
snd_timer       21028 1 snd_pcm
snd 48324 5 snd_hda_intel,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_timer
soundcore        7520 2 snd
snd_page_alloc     10056 2 snd_hda_intel,snd_pcm


Quan manualment mitjançant modconf trec els paquets del kernel, la cosa em queda així i el so em funciona correctament:

berlin:/home/parra# lsmod | grep snd
snd_hda_intel     239160 0
snd_pcm        72324 1 snd_hda_intel
snd_timer       21028 1 snd_pcm
snd          48324 3 snd_hda_intel,snd_pcm,snd_timer
soundcore        7520 1 snd
snd_page_alloc     10056 2 snd_hda_intel,snd_pcm


M'he fixat que l'alsa té un fitxer (/etc/modprobe.d/alsa-base) amb les línies següents, que penso que són les que provoquen que no funcioni cap de les solucions anteriors. Les línies són les següents:

install snd-pcm /sbin/modprobe --ignore-install snd-pcm && { /sbin/modprobe --quiet snd-pcm-oss ; : ; } install snd-mixer /sbin/modprobe --ignore-install snd-mixer && { /sbin/modprobe --quiet snd-mixer-oss ; : ; }

A veure si se us acudeix alguna coseta més, moltes gràcies.

Roger


Reply to: