[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (unknown)Vas poder compilar el module fglrx sense problemes?

Jo treballo amb el kernel 2.6.23 però a Etch. Potser aquesta és la raó
per la qual no puc compilar correctament.

Tomàs

On Tue, 2008-01-08 at 22:20 +0100, Miguel Gea Milvaques wrote:
> Jonathan Kaye wrote:
> > Tomas wrote:
> >
> >   
> >> Hola a tothom,
> >>
> >> Algú ha pogut instal·lar els drivers de les targetes gràfiques ATI Radeon
> >> (module lfgrx) amb el kernel 6.2.23 ?
> >>     
> Jo el tinc funcionant en un 2.6.23 a una amd64 a Sid. El meu uname -a:
> 
> Linux ellobo 2.6.23-1-amd64 #1 SMP Fri Dec 21 12:00:17 UTC 2007 x86_64 
> GNU/Linux
> 
> 


Reply to: