[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

2 o mes distribucions ???Hola familia, aqui en roine.

Tinc instalat, en el mateix ordinador, el Xp, la Debian i per ultim he
instala.lat la Fedora.

Quan nomes convivien la Debian i el xp, cap problema.

Ara bé, a l'instal.lar la Fedora no reconeix ni la Debian ni el xp. Es per
aixo, que aturo la instalacio (de la Fedora) i tiro enrere..

Algu em pot donar un cop de ma ??
-- 
View this message in context: http://www.nabble.com/2-o-mes-distribucions-----tf4646254.html#a13272225
Sent from the debian-user-catalan mailing list archive at Nabble.com.Reply to: