[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

navegador per defecteHola
Al executar alguns programes (lector de notícies raggle, els links de
missatges de evolution) m'arrenca com a navegador per defecte
epiphany. Tot i que tampoc em desagrada,m'agradaria poder canviar-lo
per firefox, però no tinc idea d'on es pot fer. En el fitxer de
configuració de raggle surt una menció al navegador, sembla que el
troba així:

 # browser options
 'browser'        => Raggle::Path::find_browser,
 'browser_cmd'      => ['${browser}', '%s'],

Hi ha alguna variable global / fitxer de configuració on pugui canviar
el navegador?

Ricard

Reply to: