[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Borrar arxius remots amb SambaHola,

Mirat els permisos.
Pel que veig (i limitat pels meus coneixements) sembla
que el teu usuari i el del teu pare no estan dins el
mateix grup (/etc/groups).

Revisat això i torna a intentar.

Salut.

--- surgen <ompastormosella@gmail.com> escribió:

> Hola,
> 
> encar segueixo amb el mateix problema, i no si hi té
> res a veure que
> quan monto el compartit samba (i tambe amb l'nfs) em
> surtin aquest
> propietari i aquest grup:
> 
> drwxrwxr-x 2 Debian-exim haldaemon 4,0K 2007-07-21
> 02:06 directories
> drwxrwxr-x 2 Debian-exim haldaemon 16K 2007-07-21
> 02:06 files
> 
> Algú em podria explicar una mica de que es tracta,
> es normal o l'estic
> liant per alguna banda?
> 
> el tros de smb.conf on esta definida la compartició:
> 
> [incoming]
>     comment = "Incoming del MLDonkey"
>     path = "/home/.dades/incoming"
>     writable = yes
>     printable = no
> 
> 
> Gràcies
> -- 
> Everything happens for a reason
> The Others are coming... http://quak.mine.nu/blog
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to
> debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
> 
> 


-- Albert Sanfeliu --


    
____________________________________________________________________________________
Sé un Mejor Amante del Cine             
¿Quieres saber cómo? ¡Deja que otras personas te ayuden!
http://advision.webevents.yahoo.com/reto/entretenimiento.htmlReply to: