[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problemes en una impressora usb amb cups i kernel 2.6.21A Dimarts 28 Agost 2007 18:09, Pere Nubiola Radigales va escriure:
> proba udevmonitor a un terminal enxufa i desenxufa la impresora amb
> els dos nuclis hi mira lo que et diu.
>
Hola:

Sembla que la diferencia esta en aquestes "versions" de usbdev1.2 la antiga i 
la 1.5, la nova 
Amb el nucli que no funciona:
Linux moixero 2.6.21-2-k7 #1 SMP Wed Jul 11 04:29:08 UTC 2007 i686 GNU/Linux
****************
moixero:/home/xarx# udevmonitor
udevmonitor will print the received events for:
UDEV the event which udev sends out after rule processing
UEVENT the kernel uevent

UEVENT[1188338404.956331] add   /devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb1/1-1 
(usb)
UEVENT[1188338404.956427] add   /class/usb_endpoint/usbdev1.5_ep00 
(usb_endpoint)
UEVENT[1188338404.956445] 
add   /devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb1/1-1/1-1:1.0 (usb)
UDEV [1188338404.964565] add   /devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb1/1-1 
(usb)
UEVENT[1188338404.964642] add   /class/usb_endpoint/usbdev1.5_ep85 
(usb_endpoint)
UEVENT[1188338404.964659] add   /class/usb/lp0 (usb)
UEVENT[1188338404.964675] add   /class/usb_device/usbdev1.5 (usb_device)
UDEV [1188338404.968437] add   /class/usb_endpoint/usbdev1.5_ep00 
(usb_endpoint)
UDEV [1188338404.971232] 
add   /devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb1/1-1/1-1:1.0 (usb)
UDEV [1188338405.135133] add   /class/usb_endpoint/usbdev1.5_ep01 
(usb_endpoint)
UDEV [1188338405.137969] add   /class/usb_endpoint/usbdev1.5_ep85 
(usb_endpoint)
UDEV [1188338405.267186] add   /class/usb/lp0 (usb)
UDEV [1188338405.460465] add   /class/usb_device/usbdev1.5 (usb_device)
UEVENT[1188338408.560569] remove  /class/usb_endpoint/usbdev1.5_ep01 
(usb_endpoint)
UEVENT[1188338408.560646] remove  /class/usb_endpoint/usbdev1.5_ep85 
(usb_endpoint)
UEVENT[1188338408.560663] remove  /class/usb/lp0 (usb)
UEVENT[1188338408.560678] remove  /class/usb (class)
UEVENT[1188338408.560691] 
remove  /devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb1/1-1/1-1:1.0 (usb)
UEVENT[1188338408.560706] remove  /class/usb_device/usbdev1.5 (usb_device)
UEVENT[1188338408.560720] remove  /class/usb_endpoint/usbdev1.5_ep00 
(usb_endpoint)
UEVENT[1188338408.560734] remove  /devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb1/1-1 
(usb)
UDEV [1188338408.566347] remove  /class/usb_endpoint/usbdev1.5_ep01 
(usb_endpoint)
UDEV [1188338408.568845] remove  /class/usb_endpoint/usbdev1.5_ep85 
(usb_endpoint)
UDEV [1188338408.653226] remove  /class/usb/lp0 (usb)
UDEV [1188338408.657279] 
remove  /devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb1/1-1/1-1:1.0 (usb)
UDEV [1188338408.661647] remove  /class/usb_device/usbdev1.5 (usb_device)
UDEV [1188338408.665713] remove  /class/usb_endpoint/usbdev1.5_ep00 
(usb_endpoint)
UDEV [1188338408.668078] remove  /class/usb (class)
UDEV [1188338408.670459] remove  /devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb1/1-1 
(usb)
************************************
El nucli que funciona:
moixero:/home/xarx# udevmonitor
udevmonitor will print the received events for:
UDEV the event which udev sends out after rule processing
UEVENT the kernel uevent

UEVENT[1188338965.699092] add   /devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb1/1-1 
(usb)
UEVENT[1188338965.699185] 
add   /devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb1/1-1/usbdev1.2_ep00 
(usb_endpoint)
UEVENT[1188338965.701066] 
add   /devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb1/1-1/1-1:1.0 (usb)
UDEV [1188338965.702758] add   /devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb1/1-1 
(usb)
UEVENT[1188338965.705178] add   /class/usb/lp0 (usb)
UEVENT[1188338965.705245] 
add   /devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb1/1-1/1-1:1.0/usbdev1.2_ep01 
(usb_endpoint)
UEVENT[1188338965.705264] 
add   /devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb1/1-1/1-1:1.0/usbdev1.2_ep85 
(usb_endpoint)
UEVENT[1188338965.705282] add   /class/usb_device/usbdev1.2 (usb_device)
UDEV [1188338965.713838] 
add   /devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb1/1-1/usbdev1.2_ep00 
(usb_endpoint)
UDEV [1188338965.717241] 
add   /devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb1/1-1/1-1:1.0 (usb)
UDEV [1188338965.841488] add   /class/usb/lp0 (usb)
UDEV [1188338965.846182] 
add   /devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb1/1-1/1-1:1.0/usbdev1.2_ep01 
(usb_endpoint)
UDEV [1188338965.848949] 
add   /devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb1/1-1/1-1:1.0/usbdev1.2_ep85 
(usb_endpoint)
UDEV [1188338965.917616] add   /class/usb_device/usbdev1.2 (usb_device)
UEVENT[1188338977.363397] 
remove  /devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb1/1-1/1-1:1.0/usbdev1.2_ep01 
(usb_endpoint)
UEVENT[1188338977.363451] 
remove  /devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb1/1-1/1-1:1.0/usbdev1.2_ep85 
(usb_endpoint)
UEVENT[1188338977.363469] remove  /class/usb/lp0 (usb)
UEVENT[1188338977.363484] remove  /class/usb (class)
UEVENT[1188338977.363498] 
remove  /devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb1/1-1/1-1:1.0 (usb)
UEVENT[1188338977.363513] remove  /class/usb_device/usbdev1.2 (usb_device)
UEVENT[1188338977.363528] 
remove  /devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb1/1-1/usbdev1.2_ep00 
(usb_endpoint)
UEVENT[1188338977.363543] remove  /devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb1/1-1 
(usb)
UDEV [1188338977.367483] 
remove  /devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb1/1-1/1-1:1.0/usbdev1.2_ep01 
(usb_endpoint)
UDEV [1188338977.369878] 
remove  /devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb1/1-1/1-1:1.0/usbdev1.2_ep85 
(usb_endpoint)
UDEV [1188338977.374572] remove  /class/usb/lp0 (usb)
UDEV [1188338977.378547] 
remove  /devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb1/1-1/1-1:1.0 (usb)
UDEV [1188338977.382411] remove  /class/usb_device/usbdev1.2 (usb_device)
UDEV [1188338977.386228] 
remove  /devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb1/1-1/usbdev1.2_ep00 
(usb_endpoint)
UDEV [1188338977.389017] remove  /class/usb (class)
UDEV [1188338977.391419] remove  /devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb1/1-1 
(usb)
 *******************

Gràcies.
JM Grifoll
        

-- 
__________________________________________________________
Això funciona amb Linux (Usuari enregistrat n. 92028)
Debian testing
Kernel 2.6.21-2-k7 
_________________________________________________________Reply to: