[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

compiz: plugins desactivatsHola,

M'he passat a Debian unstable, després de fer el dist-upgrade tot
bé, però el compiz ara té molts plugins desactivats, el cub no
funciona per exemple. No és que hi hagi un error, simplement quan
miro els paràmetres en el gconf, a la llista de active_plugins n'hi
ha molt pocs. Algú sap com es poden activar?

Ernest


Reply to: