[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: /bin/sh: bad interpretervol dir que puc executar els guions pero no de manera standard, de totes maneres el guió te un error aixi que no fem massa :P

jo diria que ja esta resolt a no ser que sapigueu una manera de que el ./ fincioni com /bin/bash -x :)

bona nit!

El 10/05/07, Jordi Funollet <jordi.f@ati.es> ha escrit:
Quiron dixit:
> ep! moltes gràcies!
>
> el /bin/bash -x funciona bé, però el ./ no, ara faig servir sempre el
> /bin/bash

I això vol dir que ho has pogut resoldre? :-)

--
##############################
### Jordi Funollet
### http://www.terraquis.net
--
Benvingut a l'Atzusac d'en Tux: http://atzusac.netfast.org

Julià Mestieri

"640K ought to be enough for anybody." -- Bill Gates, 1981, rebutjant la proposta de d'ampliar la memòria dels ordinadors.

        .---.        
       |o_o |    
       |:_/  |              
      //    \ \        
     (|      | )      
     /'\_   _/`\            Usuari de linux num: 369329
     \___)=(__/               Linux user number 369329
Reply to: